Kalite Politamız

Kuruluşumuz, Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini aşağıdaki ilkeler ışığında benimsemiştir;

  • Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı üretim anlayışı sağlamak için; aktif ve yenilikçi ekibimizle teknolojik gelişmeleri ve çağın gereksinimlerini takip ederek ve yasal yükümlüklere uyarak ürün kalitesini sürekli yüksekte tutmak, sürekli gelişmek, ulusal ve uluslararası talep ve beklentilere en doğru şekilde cevap vermek en temel ilkemizdir.
  • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı, enerji ve doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı, hammadde seçiminde çevre duyarlılıklarına önem vermeyi ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı, çevre kirliliğin önlenmesini, atıkların en aza indirilmesini ve kaynağında ayrılarak en verimli geri dönüşümünü sağlamayı, çalışanlarımızı çevre konusunda sürekli verdiğimiz eğitimlerle bilinçlendirmeyi, sürekli gelişmeyi ve bu uygulamaların devamını sağlamayı taahhüt ederiz.
  • Çalışanlarımıza uygun ve güvenli çalışma ortamları hazırlayarak, sürekli gelişmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri için onları eğitim, seminer ve sosyal aktivitelerle desteklemek, tüm alanlarımızda sıfır kaza hedefi ile çalışmak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlenmek ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarının eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak şirketimizin teminatı altındadır.